Жилото | Мероприятия за оптимизация на разходите
51120
single,single-post,postid-51120,single-format-standard,qode-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,brick-ver-1.8, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Мероприятия за оптимизация на разходите

Оптимизация на разходите на фирмата – това е необходим и важен етап в условията на икономически нестабилна ситуация. Основните въпроси трябва да се разработят в няколко направления. Да се разгледат възможните варианти за намаляване на разходите, принципите и методите на планиране, съпровождащи мероприятията по оптимизация на разходите. Необходимо е анализът на състоянието на фирмата да доведе до най-ефективните начини за намаляване на разходите от практична гледна точка.

Съставянето на бюджета е важен етап и това налага в него да вземат участие всички отдели. Участието в осъждане на бюджета ще даде възможност да се получи пълна информация, важна за всеки отдел или направление. Бюджетът се формира на няколко етапа: план-проект за бъдещия бюджет; разглеждане на проекта; утвърждаване; изпълнение; анализ на изпълнението. Оптимизация на разходите на бюджета – това е следващия етап след съставяне на бюджета. Разходите са тези средства, които оказват влияние при формиране на печалбата за определен период. Част от разходите се натрупват във вид на готова продукция, полуфабрикати, нематериални активи, незавършено производство. Просто казано това е увеличаване на задълженията или намаляване на активите, което води до намаляване на капитала.

Оптимизация на разходите започва със съкращение на разходите в текущия момент. Обаче това не е съвсем така. Оптимизацията започва от този момент, когато се въведе строг контрол за разхода на средствата, които са планирани. Когато се закъснее с този контрол се налага да се търсят кредитори, а това влече след себе си нови разходи и хроничен недостиг на средства, а резултатите може да се окажат фатални.

Ефективността от това мероприятие зависи от воденето на отчет на приходи и разходи. Задачата по съкращаване на разходите трябва да се решава по оптимален начин, при съпоставяне на разходи и приходи. Решаване на въпроса с намаляване на разходите може да се направи в няколко направления – повишаване на производителността, намаляване на материалните и административни разход, при необходимост и съкращаване на щата. Важно е да се направи маркетингово проучване и да се стимулират покупките на клиентите и да се привлекат нови купувачи.

За качествена и правилна оптимизация на разходите е добре да се ползва фирма за консултантски услуги. Предимството е в това, че външният наблюдател има обективен поглед на процесите и това му позволява да види реалната ситуация.

No Comments

Post a Comment